Archief

Basketball in de kinderopvang via de website te volgen

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) is dit jaar begonnen met het aanbieden van basketball in de buitenschoolse kinderopvang (BSO). Dit basketballproject, waarvoor de NBB in 2009 een subsidie heeft gekregen, kan nu al een enorm succes worden genoemd. De bedoeling van dit initiatief, dat in ruim 20 plaatsen in Nederland wordt gehouden, is kinderen in de BSO gedurende negen lessen op een actieve manier kennis te laten maken met de basketballsport. Via deze website kan het succes van het project worden gevolgd.
read full article