Respect en sportief gedrag

Respect, dit woord horen en lezen we vaak. Het is in het nieuws en er wordt over gesproken. Respect is echter niet zozeer iets om over te praten en te lezen, maar het is iets wat je zelf moet doen. Respect is niet iets wat je verdient, maar iets was je vooral geeft en laat zien en vervolgens terugkrijgt.

Op het sportveld betekent respect sportief gedrag, ten opzichte van je medespelers, je trainer en coach, je tegenstanders en de scheidsrechters.

Basketbalvereniging Lay Back Kampen staat voor sportief basketballen. Dat betekent niet alleen respect voor je teamgenoten, voor de tegenstander, voor de trainer en de coach. Het betekent te allen tijde respect voor de scheidsrechter. Hij is op dat moment de vertegenwoordiger van de Nederlandse Basketbal Bond en daarmee het gezag in de wedstrijd.

In een sportieve strijd wordt door iedereen hard gewerkt om als winnaar van het veld te kunnen gaan. En daar hoort emotie bij, zeker als het spannend is of soms eens wat tegenzit.

Wat er absoluut niet bij hoort is respectloos gedrag.

Schelden, intimideren, kleineren of op welke manier dan ook de ander niet in zijn waarde laten is onsportief en respectloos. Dat willen we en kunnen we als vereniging niet accepteren.

Op dit moment werkt het bestuur het beleid bij onsportief en/of wangedrag verder uit. Indien de vereniging dergelijk gedrag constateert dan zullen we vanzelfsprekend passende maatregelen nemen.

Namens het bestuur van basketbal vereniging Lay Back Kampen.