Contactgegevens

Voorzitter:
Bert van Eunen
06 23823148
voorzitter@laybackkampen.nl

Secretaris + correspondentieadres:
Vacant; lees vacature
secretaris@laybackkampen.nl

Algemeen bestuurslid:
Leon Liefers

Penningmeester:
Rob de Vries
penningmeester@laybackkampen.nl

Ledenadministratie: (tevens inleveradres inschrijfformulier)
Peter de Wilde
ledenadministratie@laybackkampen.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijden@laybackkampen.nl

Activiteiten commissie
Vacant
activiteitencommissie@laybackkampen.nl

Technische zaken:
Vacant
technischezaken@laybackkampen.nl

Social media/website:
Amy van den Akker
content@laybackkampen.nl

Sponsoringscommissie
Bert van der Steeg & Jessica Santee
bvandersteeg@gmail.com