Voorzitter:
Mathijn van Zon
06 81414904
voorzitter@laybackkampen.nl
Secretaris + correspondentieadres:
Leon Liefers
06 34274548
secretaris@laybackkampen.nl
Algemeen bestuurslid / Webmaster:
Miranda Liefers
06 41757780
mirandaliefers@laybackkampen.nl
Penningmeester:
Rob de Vries
penningmeester@laybackkampen.nl
Ledenadministratie: (tevens inleveradres inschrijfformulier!)
Leon Liefers
ledenadministratie@laybackkampen.nl
Wedstrijdsecretariaat: (tevens inleveradres wedstrijdsheets!)
Alex Tuinfort
wedstrijden@laybackkampen.nl
Activiteiten commissie
vacant
activiteitencommissie@laybackkampen.nl
  Technische zaken:
vacant
technischezaken@laybackkampen.nl