Het bestuur

  Voorzitter:
Bert van Eunen
06 23823148
voorzitter@laybackkampen.nl
Secretaris + correspondentieadres:
Vacant
secretaris@laybackkampen.nl
Algemeen bestuurslid :

Leon Liefers

Penningmeester:
Rob de Vries
penningmeester@laybackkampen.nl
Ledenadministratie: (tevens inleveradres inschrijfformulier!)
Peter de Wilde
ledenadministratie@laybackkampen.nl
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijden@laybackkampen.nl
Activiteiten commissie
vacant
activiteitencommissie@laybackkampen.nl
  Technische zaken:
vacant
technischezaken@laybackkampen.nl