Voorzitter:
Mathijn van Zon
Kolk 35
8266 JN  KAMPEN
06 81414904
voorzitter@laybackkampen.nl
Secretaris + correspondentieadres:
Leon Liefers
secretaris@laybackkampen.nl
Penningmeester:
Rob de Vries
Groenendael 154
8271EJ IJsselmuiden
penningmeester@laybackkampen.nl
Technische zaken:
vacant
technischezaken@laybackkampen.nl
Ledenadministratie: (tevens inleveradres inschrijfformulier!)
Leon Liefers
ledenadministratie@laybackkampen.nl
Wedstrijdsecretariaat: (tevens inleveradres wedstrijdsheets!)
Alex Tuinfort
wedstrijden@laybackkampen.nl
Webmaster:
Miranda Liefers
06 41757780
mirandaliefers@hotmail.com
  Webmaster:
Niels de Vries
06 27865041
webmaster@laybackkampen.nl

Activiteiten Commissie:

Deze functie is VACANT! Meerdere gegadigden zijn welkom!
activiteitencommissie@laybackkampen.nl